Iniekcje / zastrzyki

 • Wprowadzenie roztworu (najczęściej leku) do tkanki mięśniowej lub żyły za pomocą strzykawki z igłą lub wenflonu. Oferta obejmuje zastrzyki:  podskórne i śródskórne, domięśniowe, dożylne.
  Obsługuję również wkłucia centralne i porty naczyniowe.

Pobieranie krwi

 • Pobranie krwi odbywa się w domu pacjenta przy użyciu igły i strzykawki lub systemu próżniowego. W zależności od zakresu planowanych badań krwi  może być o zastosowany wobec Pacjenta wymóg pozostawania na czczo. Transport pobranej krwi do laboratorium diagnostycznego jest wliczony w cenę usługi.

Kroplówki / wlewy kroplowe

 • Wlew kroplowy polega na dożylnym przetoczeniu płynów przy użyciu wenflonu lub igły, wprowadzonych do żyły. Niezbędne jest, aby osoba nadzorująca pozostawała przy pacjencie przez cały czas trwania infuzji.

Założenie wenflonu

 • Wenflony (kaniule) zakładane są w domu pacjenta. Kateter ( rurka ) może być później wykorzystany, np. do podłączania kolejnych kroplówek. Wykonuję wkłucia również u dzieci i pacjentów z kruchymi żyłami, w tym po chemioterapii.

Zdejmowanie szwów

 • Oferuję zdejmowanie wszystkich rodzajów szwów, w tym: węzełkowych, materacowych pionowych i poziomych oraz mechanicznych.

Zmiana opatrunków oraz leczenie ran przewlekłych

 • Usługa obejmuje zmiany opatrunków dotyczących: ran pooperacyjnych, odleżyn, owrzodzeń kończyn dolnych, stopy cukrzycowej. Przy tym zabiegu staram się wykorzystywać najlepsze dostępne na rynku oraz sprawdzone w praktyce opatrunki. Podczas zabiegu zapewniam również edukację pacjenta i jego rodziny w zakresie profilaktyki przeciwodleżynowej, stopy cukrzycowej oraz innych tego typu zaburzeń.

Pielęgnacja rurki tracheostomijnej

 • Opieka nad pacjentem podłączonym do respiratora lub reduktora tlenowego polega na: odsysaniu zalegającej wydzieliny, ocenie wydzieliny (czy jest ropna, śluzowa), zmianie opatrunku i tasiemki wokół rurki tracheostomijnej, ocenie stanu skóry w miejscu wprowadzenia rurki, kontroli oddechów, pomiarze saturacji, oklepywaniu klatki piersiowej, wykonywaniu inhalacji i nebulizacji, wymianie filtrów, kontroli ustawień respiratora.

Sondy żołądkowe

 • Sonda (zgłębnik żołądkowy) – zakładana jest do żołądka (przez nos) w celu podania pokarmów i/lub  płynów pacjentom, którzy z różnych przyczyn nie mogą przyjmować ich doustnie. Zabieg wykonywany jest przy zastosowaniu znieczulenia miejscowego. Oferta obejmuje zakładanie lub wymianę sondy.

Żywienie pozajelitowe

 • Zakres usługi obejmuje podłączanie oraz przygotowanie (na miejscu u pacjenta) żywienia pozajelitowego. Dokonuję oceny miejsca wkłucia cewnika naczyniowego pod względem ryzyka infekcji oraz zmianę opatrunku.

Pielęgnacja PEG’a

 • PEG (od ang. percutaneous endoscopic gastrostomy ) czyli przezskórna endoskopowa gastrostomia, stosowana u pacjentów, nie mogących przyjmować pokarmów doustnie. Moja oferta obejmuje kontrolę drożności i prawidłowości działania sondy oraz zmianę opatrunku wokół otworu wprowadzonego endoskopu.

Cewnikowanie pęcherza

 • Cewnikowanie, czyli wprowadzenie do cewki moczowej, a następnie do pęcherza moczowego rurki z tworzywa sztucznego (silikon), w celu ułatwienia pacjentowi odprowadzania moczu, stosowany w sytuacjach, kiedy naturalny odpływ moczu jest utrudniony lub niemożliwy. Oferta dotyczy  cewnikowania wyłącznie u kobiet.

Pielęgnacja stomii

 • Stomia – sztuczny otwór wydalniczy. Zabieg obejmuje opiekę nad pacjentem z wyłonioną stomią wydalniczą, w tym zabiegi pielęgnacyjne i higieniczne skóry pacjenta wokół stomii, wymianę worków stomijnych oraz ocenę kontrolę prawidłowości działania stomii.

Lewatywa

 • Lewatywa polega na wprowadzeniu przez odbyt pacjenta płynu do jelita grubego w celu rozpuszczenia i usunięcia mas kałowych. Najczęściej stosowana jest w leczeniu zaparć, a także w celu przygotowania i oczyszczenia przed planowanym badaniem dolnego odcinka przewodu pokarmowego.

Inne zabiegi

być może jeszcze w tym miejscu nie wymienione, jednak na tyle dla Państwa istotne, iż chcielibyście się o nie zapytać.  W takiej sytuacji proponuję kontakt mailowy lub telefoniczny.

Kontakt