FORMULARZ KONTAKTOWY

 

 

 

——————-

SPECJALISTYCZNA PRAKTYKA PIELĘGNIARSKA    IZABELA KAZANECKA

80-298 Gdańsk, ul. Radarowa 20a,

NIP 9570333298, REGON 380803776

wpis do Rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą pod numerem: 0000002021155